Kulman kundit -toiminta

Kulman kunditKulman kundit, kuvassa toimintaan osallistuvia henkölöitä.

Päihteetöntä vaihtoehtoista toimintaa Joensuussa:

  • talkoita ja työtoimintaa
  • ruoanlaittoa kokkikerhossa
  • virkistystä, vierailuja ja retkiä

Keskeisiä periaatteita:

  • yhteinen toiminnan suunnittelu, toteutus ja arviointi
  • ihmisyyden ja osallisuuden kunnioittaminen
  • päihteettömyys ja väkivallattomuus
  • toimijoiden autonomia
  • yhteistyö eri toimijatahojen, julkisyhteisöjen ja järjestöjen kanssa

Kulman kundien toimintaan ovat tervetulleita mukaan sekä naiset että miehet. Osallistuminen on vapaaehtoista ja mukana voi olla säännöllisesti tai silloin kun se omaan elämäntilanteeseen parhaiten sopii. Toiminnan säännöt luodaan ja kontrolloidaan yhdessä. Toiminta on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumatonta.