KATHY-projekti eli Kansalainen-tietoyhteiskunta- hyvinvointi -kehittämisprojekti toimii vuosina 2001-2003 tasa-arvoisemman tietoyhteiskunnan rakentajana Pohjois-Karjalassa. Kathy on P-K:n Sosiaaliturvayhdistyksen hallinnoima projekti ja hanketta rahoittaa RAY.

In english

KANSALAISTEN TIETOYHTEISKUNTA

Kathy on Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen hallinnoima ja RAY:n rahoittama tietoyhteiskuntaprojekti

Projektissa työskentelee kaksi henkeä Joensuussa ja yksi puolipäiväisesti Lieksassa

Tavoitteet:

Edistää kolmannen sektorin, erityisesti sosiaali- ja terveysjärjestöjen, tietoyhteiskuntavalmiuksia

Tukea kansalaisten sekä erilaisten ryhmien (esim. vammaiset, iäkkäät, työttömät ja maahanmuuttajat) tietoyhteiskuntavalmiuksia

Etsiä ja kehittää kansalaisten mahdollisuuksia käyttää hyvinvointipalveluja verkossa

Rakentaa alueellista sosiaali- ja terveyspolitiikkaa lisäämällä verkkoviestinnällä kansalaisten ja alueellisten hyvinvointistrategioiden vuorovaikutusta

Kathyn toimintakertomus 2002 (Word)
Kathyn toimintakertomus 2001 (Word)
Kathyn toimintalinjat (puumalli-Word 15.10.2002 )
Kathyn ppt

STKL-aluekeskus toimintaympäristö-yhteys (aurinko-Word)


OPASTUSTA, TUKEA JA KOULUTUSTA

Kathy tarjoaa opastusta ja mikrotukea yksittäisille kansalaisille, ryhmille sekä järjestöille

Järjestää edullisia atk-kursseja ja koulutuksia

Ylläpitää Joensuun Kansalaistalon Nettikahvilaa sekä asukastupien tietotekniikkaympäristöjä ja tarjoaa käytännön apua verkotusasioissa (esim. lähiverkotus)

Huolehtii mm. järjestöjen www-palvelu Jellin, Kansalaistalon sivujen ja Monika.st:n päivityksestä ja kehitystyöstä

Toimii yhteistyössä muiden tietoyhteiskuntaprojektien, julkisten sekä yksityisten toimijoiden kanssa

Toteuttaa luovia kokeiluja, esim. Nettitori

RAY:n tuella

 

 

Etusivu Yhteystiedot Tilastot Muistiot Suunnitelma Linkit