KARELIA-SOUTU 24.-30.7.2004

Nyt soudettu Karelia-soutu oli 20-vuotisjuhlasoutu; sen kunniaksi kaikissa veneissä hulmusivat Suomenliput.
Karelia-soutu on suomen suurin retkisoutu, joka on kerännyt vuosittain noin 2000 soutajaa ja melojaa nauttimaan kesäisestä viikosta Pohjois-Karjalan erämaaluonnossa.
Soutu alkoi Ilomantsista, Mutalahdelta lauantaina 24.7.04 pienveneiden lähdöllä. Kirkkoveneet taas lähtivät matkaan sunnuntaina 25.7.04 Juuan Piitteristä.
Pienveneet ja kirkkoveneet kohtasivat keskiviikkona Jakokoskella. Torstaina veneet jatkoivat matkaa yhdessä Liperiin saakka, jonne soutu päättyi perjantaina 30.7.04. Kirkkoveneitä ja pienveneitä oli lähdössä matkaan yli sata. Molemmille kilometrejä kertyi yhteensä noin 250 km, jos souti koko matkan. P-K:n Sotu ja Stkl soutivat
yhteistyökumppaneineen
niin sanotun Pikku-Karelian eli Haapalahdesta Joensuuhun. Soutu tapahtui osittain varsin sateisessa säässä.

Soutukartta

Tiistai 27.7.04

Joukkueemme souti yhteensä 38 km reittinä: Haapalahti-Laiskanranta-Eno-Jakokoski. Soutajina tiistaina olivat:Erkki Asikainen (perämies) Joensuun kaupungilta, Riitta Hassinen ja ArjaJämsén sosiaalialan osaamiskeskus ISOsta, TuijaHänninen , Eija Niemelä
ja Heidi Laukkanen Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistyksestä, Kirsi Kaikko
Itä-Suomen lääninhallituksesta, Riitta Katajamäki Kotikartano ry:stä, Liisa
Karhu, Niina Lindström ja Elina Pajula Sosiaali- ja terveysturvan
keskusliitto ry:stä, Tyyne Laitinen Soroppi ry:stä, Airi Turunen Kiteen
kaupungilta, Ari Tarkiainen Joensuun yliopistosta ja Jarmo Valtonen Joensuun
seudun työvoimatoimistosta.


Kuvia Jakokoskelta

keskiviikko 28.7.04

Joukkueemme souti yhteensä 38 km reittinä: Jakokoski-Paihola-Joensuu.
Soutajina keskiviikkona olivat: Erkki Asikainen (perämies) Joensuun kaupungilta, Elli Aaltonen Itä-Suomen lääninhallituksesta, Helena Hiila Väestöliitosta, Risto Hämäläinen ASPAsta, Raimo Lindberg Invalidiliitosta, Martti Lähteinen ja Kari Välimäki Sosiaali-
ja terveysministeriöstä,
Pirjo Myyry Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksestä, Jari Nevanto Honkalammen kuntayhtymästä, Hilkka Nousiainen Kuurojen palvelusäätiöstä,
Olli Paikkala Raha-automaattiyhdistyksestä, Elina Pajula, Juha Pantzar ja
Riitta Särkelä Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitosta, Ari Tarkiainen
Joensuun yliopistosta, Erkki Torppa Hämeenlinnan kaupungista ja Marja Tuomi
STAKEsista.

Kuvia keskiviikon reitiltä