ETUSIVU
  
   STKL

   
KATHY
   HOTELLI KOLI


ITÄ-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYSPOLITIIKAN KEHITTÄMISPÄIVÄT 2002
Näiltä sivuilta löydät tietoa päivien ohjelmasta sekä kuvia ja tunnelmia.
STKL

Workshop 3. Lapset ja nuoret

Sosiaalityöntekijä Eija Pohjola, Kajaanin kaupunki
Perhe- ja nuorisotyö lapsiperheitä tukemassa


Kajaanin kaupungin perhe- ja nuorisotyön yksikkö on toiminut vuoden ajan. Yksikön toimintaperi-aatteina ovat ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen. Palveluilla pyritään vastamaan lasten ja nuorten tarpeisiin eri ikäkausina. Yksikköön on koottu jo aikaisemminkin lasten ja nuorten parissa toimineita työntekijöitä nuorisotyöstä, sosiaalityöstä, kotihoidosta ja päivähoidosta. Tämän organisaatiomuutoksen taustalla on ollut ajatus koota yhteen lasten ja nuorten hyvinvointia tukevia palveluja ja löytää tätä kautta toimintoihin synenergiaa.

Perhe- ja nuorisotyö tarjoaa erilaisia perhetyön muotoja, avointa perhetoimintaa, nuorisototalotoi-mintaa, retkiä, leirejä ja tapahtumia. Nuorisotyöhön on sisällytetty myös rikosten sovittelu. Yhteistyö lapsi- ja nuorisoasianneuvottelukunnan kanssa on tiivistä, sillä siinä on mukana yksiköstämme edustaja sekä sihteeri.

Perhe- ja nuorisotyö osaltaan kehittää ja koordinoi lasten ja nuorten palveluja. Tässä työssä keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat asiakkaiden ohella toiset viranomaiset, järjestöt, Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus ja STAKES, jonka organisoimana käynnistyi VARPU-hanke Kainuussa syksyllä -01. Oppilaitosyhteistyössä on tavoitteena käytännön ja teorian vuoropuhelun mahdollistaminen ja sitä kautta tutkimustiedon saaminen, uusien toimintamallien kehittäminen sekä ammattitaitoisen henkilökunnan saannin turvaaminen myös jatkossa.

Perhe- ja nuorisotyön kaltaisessa yksikössä on yhteen koottuna moniammatillista osaamista ja uutena yksikkönä hyvät edellytykset kehittämiseen ja sitä kautta uusien toimintamallien luomiseen.