Lisätietoa yhdistyksestä

Kansankahvila Soroppi on hyväksytty yhdistysrekisteriin nimellä: SOROPPI RY ja se on yhdistys, jonka tarkoituksena on yhdistää ja aktivoida yhdistyksen kotipaikan (Joensuu) ja sen lähikuntien alueella asuvia vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneitä henkilöitä, ehkäistä ihmisten syrjäytymistä ja lisätä heidän sosiaalista kanssakäymistään, aktivoida keskustelua kansalaisten ja päättäjien välillä, edistää kanssaihmisyyttä sekä kehittää palveluja ja tukitoimia yhdistyksen ja lähikuntien alueella.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä yhdistyksen kotipaikan ja sen lähikuntien alueella asuva asiasta kiinnostunut henkilö, joka haluaa toimia yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi. Yhdistykseen voi liittyä myös oikeuskelpoisia yhteisöjäseniä, heillä ei kuitenkaan ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa.


Jäsenmaksut vuonna 2018:

Varsinainen jäsen 5 euroa ja yhteisöjäsen 50 euroa.

Vuonna 2014 Soroppi ry:llä oli 127 henkilöjäsentä.

Jäsenmaksun voi maksaa Kansankahvila Soropin kassaan.


Järjestön yhteystiedot:

Soroppi ry
Torikatu 30, 80100 Joensuu
013 123 132 (kansankahvila)
Fax 013 220 595
www.kansalaistalo.fi/soroppi

Toiminnanjohtaja
Marko Haakana
Sähköposti: marko.haakana(at)telemail.fi
Puh.  0400 262 167

Toimistosihteeri
Aino Hirvonen
Sähköposti: etunimi.sukunimi@hotmail.com
Puh.  0400 264 172

 


Soroppi ry:n johtokunta vuonna 2018:

Puheenjohtaja Raimo Ruttonen

Varapuheenjohtaja Ari Puhakka

Sihteeri/toiminnanjohtaja Marko Haakana

 

Johtokunnan muut jäsenet:

Keijo Hiltunen

Väinö Hämäläinen

Anne Ilmakari-Hämäläinen

Tyyne Laitinen

Laura Pakarinen

Marju Peltola