NuoliHarjoittelun kulku

Ennen jakson alkua:
Orientaatio ja mahdollinen tutustumiskäynti

Harjoittelun aikana:
Perehdytys- eli “kuppijakso”
Työtehtävät ja ohjaus opiskelijan kiinnostuksen ja tarpeiden mukaan

Harjoittelun lopussa ja harjoittelun jälkeen:
Arviointi: yhteinen palautekeskustelu ja oppimisympäristön arviointia

Koko jakson aikana:
– yhteistyö vastuuohjaajan, oppilaitoksen ja opiskelijan kesken
– nettiyhteistyön kehittäminen