NuoliHarjoittelumahdollisuudet

Opiskelijat/harjoittelijat voivat olla jaksonsa aikana mukana kaikissa Kansalaistalon toiminnoissa:

Kansalaistalon toimintoja:Kansankahvila, nettikahvila, atk- kurssit ja neuvonta sekä pika-avunvälitys, polkupyöräverstas, itsehoitopiste, bänditoiminta sekä kulttuuri- ja muut tapahtumat

Kansalaistalon projektit:Oppimisympäristö

Kathy-toiminta ja Kulman kundit

Toimintaan liittyvä yhteistyö- ja järjestöverkosto:

Mahdollisuus tutustua eri järjestöihin ja yhteistyötahoihin teema-alueittain sekä asuinaluetyöhön

Harjoittelun aikana on mahdollisuus myös oman projektin tai tapahtuman järjestämiseen. Lisäksi voi kysyä myös valmiita ajankohtaisia harjoittelutehtäviä ja teemoja.

Oppimisen alueita:

Ihmisten kohtaaminen Kansalais- ja järjestötoiminnan ymmärrys
Verkosto- ja projektityöItsenäinen työskentely ja yhteistyö monitoimijaisessa ympäristössä

Oppimisympäristön periaatteet:

Joustavuus harjoittelun kokonaisuudessa

Opiskelijan tasavertaisuus työyhteisössä

Vapaus ja vastuu
Vastuuohjaajat:
– säännöllinen ohjaus
– nopea tarttuminen mahdollisiin haasteisiin
Sopiva harjoittelijamäärä suhteessa ohjausresursseihin
Eri alojen opiskelijoiden yhteistyö