NuoliPäättyneet projektit

Soroppi ry./Silta -hanke (2012-2013)

Lue lisää

vaakaviiva

Soroppi ry./Yhtä Matkaa -hanke (2009-2011)

Lue lisää

vaakaviiva

Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto ry/ Yhteispalveluprojekti, Joensuun osaprojekti (2008-2010)

Lue lisää

vaakaviiva

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry. / Maamuuntaja-projekti

Maamuuntaja-projekti on yksi Joensuun seudun Equal- hankkeen viidestä osaprojektista. Maamuuntaja-projektin tavoitteena Joensuussa on mahdollistaa asuinalueiden asukastupien toiminta ja kehittää niiden toimintaa monikulttuurisina, tietoteknologiaa hyödyntävinä yksikköinä, jotka tukevat kansalaisten integroitumista työmarkkinoille.

Lue lisää

vaakaviiva

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry. / Kanava -projekti

  • Kanava-projekti on Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen hallinnoima kolmivuotinen (2005-2008) projekti, jonka tarkoituksena on pääasiassa asuinaluetoiminnan kehittäminen.
  • projekti toimii tällä hetkellä Joensuussa lähinnä Utran ja Rantakylän asuinalueilla.
  • aiemmin toimintaa on ollut myös Lieksassa ja Kiteellä.

vaakaviiva

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry. / KATE II-projekti

Töitä kolmannelta sektorilta

KATE II -projekti eli kansalaisia aktivoiva ja työllistämistä kehittävä hanke joka edistää järjestöjen työllistämismahdollisuuksia Pohjois-Karjalassa. KATE II -projektissa hyödynnetään työllistämisessä pitkäaikaistyöttömille suunnattua yhdistelmätukea.

vaakaviiva

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry. / KATHY-projekti

KATHY-projekti eli Kansalainen-tietoyhteiskunta- hyvinvointi -kehittämisprojekti toimi vuosina 2001-2003 tasa-arvoisemman tietoyhteiskunnan rakentajana Pohjois-Karjalassa. Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys hallinnoi projektia ja hankkeen rahoitti RAY.

Lue lisää

vaakaviiva